Hôm nay, bác tôi trút hơi thở cuối cùng, sau mấy ngày vật lộn với