Bên cầu tình yêu Charles Xin lỗi, Praha Mấy năm nay mình ko hề có