Nhà sách Mão không chỉ là một nhà sách lâu đời tại phố sách, trong